Czasowniki.ZyjeSpox.com jest częścią projektu ZyjeSpox   ||   Ucz się języków obcych
 
       
 

czasownik nieregularny: blow-blew-blown
czasownik nieregularny: feel-felt-felt
czasownik nieregularny: shake-shook-shaken

Czasowniki nieregularne (irregular verbs)

arisearosearisenpowstawać, pojawiać się
eatateeatenjeść
awakeawokeawokenbudzić się
bidbadebiddenkazać, rozkazać komuś
becomebecamebecomezostawać
befallbefellbefallenprzytrafić się, zdarzać się
beginbeganbegunzaczynać sić, rozpocząć
begetbegotbegottenzrodzić, spowodować, wywołać
beholdbeheldbeheldujrzeć, zobaczyć, spostrzec
bendbentbentpochylić się
besetbesetbesetdręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
betbet (betted)bet (betted)zakładać się, postawić na coś
bid (II)bidbidlicytować, zaoferować cenę
bitebitbittengryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
bleedbledbledkrwawić, ulatniać się (o gazie)
blowblewblowndmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
bearborebornenosić
buyboughtboughtkupować, nabywać
bindboundboundprzywiązywać, związywać, uwiązywać
breedbredbredhodować
breakbrokebrokentłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
bringbroughtbroughtprzynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zm
buildbuiltbuiltbudować
burnburntburntpalić, parzyć, podpalać, spalać się
burstburstburstrozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
comecamecomeprzychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
castcastcastrzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
catchcaughtcaughtłapać, złapać, chwycić, złowić
choosechosechosenwybierać, typować
clingclungclungprzylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
cutcutcutkroić, ciąć
dealdealtdealtrozdzielać, dotyczyć, traktować
drivedrovedrivenkierować
digdugdugkopać, poszukiwać
dwelldweltdweltmieszkać
feedfedfedkarmić, żywić
fallfellfallenupaść, spadać
feelfeltfeltczuć
fitfitfitpasować
fleefledfleduciekać, zbiec
flyflewflownlatać
flingflungflungciskać, rzucać
forbidforbadeforbiddenzakazać
forecastforecastforecastzapowiadać, przepowiadać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
forgetforgotforgottenzapominać, zapomnieć
forsakeforsookforsakenporzucać
fightfoughtfoughtwalczyć
findfoundfoundznaleźć
freezefrozefrozenzamarzać, mrozić
givegavegivendawać
getgotgot (US gotten)dostać
growgrewgrownrosnąć
grindgroundgroundmleć, kruszyć
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
holdheldheldtrzymać
hewhewedhewnrąbać
hidehidhiddenschować, skrywać
hithithituderzyć, uderzać
hanghunghungpowiesić
hurthurthurtranić
keepkeptkepttrzymać, zachować
kneelkneltkneltklęczeć
knowknewknownwiedzieć
knitknitknitrobić na drutach
laylaidlaidkłaść
lielaylainleżeć
leanleantleantpochylać się
leapleaptleaptskakać
learnlearntlearntuczyć się
leadledledprowadzić
leaveleftleftzostawiać, wychodzić
lendlentlentpożyczać
letletletpozwolić
lightlitlitoświetlać, zapalać
loselostlostgubić
makemademaderobić
meanmeantmeantznaczyć, oznaczać
meetmetmetspotkać
mistakemistookmistakenpomylić
mowmowedmownkosić
paypaidpaidpłacić
pleadpled (US)pled (US)błagać
proveprovedproved/proven (US)udowadniać, wykazać
putputputkłaść
quitquitquitzrezygnować
runranrunbiec
ringrangrungdzwonić
readreadreadczytać
rendrentrentdrzeć
ridridridoczyścić, pozbyć się
rideroderiddenjeździć (np. konno)
riseroserisenrosnąć, wzrastać
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
sitsatsatsiadać, siedzieć
seesawseenwidzieć
sawsawedsawnpiłować
sendsentsentwysyłać
setsetsetnastawić
sewsewedsewnszyć
shedshedshedzrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)
shoeshodshodobuć
shineshoneshoneświecić, pobłyskiwać, lśnić
shakeshookshakentrząść
shearshoreshornstrzyc
shootshotshotstrzelać
showshowedshownpokazywać
shrinkshrankshrunkkurczyć się
shutshutshutzamykać
sleepsleptsleptspać
slayslewslainzabijać, powalać
slideslidslidślizgać się
slitslitslitrozcinać
slingslungslungpodwiesić
smellsmeltsmeltpachnieć
sellsoldsoldsprzedawać
seeksoughtsoughtszukać
sowsowedsownsiać, wysiewać
spitspatspatpluć
speedspedspedspieszyć się, pędzić
spellspeltspeltprzeliterować
spendspentspentspędzać, wydawać
spillspiltspiltrozlewać
splitsplitsplitdzielić, rozdzielać, rozszczepiać
spoilspoiltspoiltpsuć
speakspokespokenmówić
springsprangsprungskakać
spreadspreadspreadrozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać
spinspunspunprząść, wirować, obracać się
stinkstankstunkśmierdzieć, cuchnąć
stealstolestolenkraść
standstoodstoodstać
strewstrewedstrewnporozrzucać
stridestrodestriddenprzekraczać, kroczyć
strivestrovestrivenusiłować, dążyć do czegoś
strikestruckstruckuderzać
stringstrungstrungnaciągać
stickstuckstuckwtykać, przyklejać
stingstungstungkłuć, użądlić
swimswamswumpływać
swellswelledswollennapuchnąć, nabrzmiewać
sweepsweptsweptzamiatać
swearsworeswornkląć, przeklinać
swingswungswungkołysać się, machać czymś
teachtaughttaughtnauczać
thinkthoughtthoughtmyśleć
throwthrewthrownrzucać
thrivethrovethrivendobrze się rozwijać
thrustthrustthrustdźgać, wbić
telltoldtoldopowiadać
taketooktakenbrać
teartoretornrwać, drzeć
treadtrodtroddendeptać, stąpać
bewas (were)beenbyć
gowentgoneiść
wetwetwetzwilżać
wakewokewokenbudzić się
winwonwonwygrać
wearworewornnosić, mieć na sobie
windwoundwoundnawijać, obwijać, zwijać
weavewovewoventkać, wplatać
writewrotewrittenpisać
wringwrungwrungwykręcać, wyciskać
 
  Kopiowanie treści bądź szablonu surowo zabronione !!!  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZyjeSpoX