Czasowniki.ZyjeSpox.com jest częścią projektu ZyjeSpox   ||   Ucz się języków obcych
 
       
 

czasownik nieregularny: blow-blew-blown
czasownik nieregularny: feel-felt-felt
czasownik nieregularny: shake-shook-shaken

Czasowniki nieregularne (irregular verbs)

arisearosearisenpowstawać, pojawiać się
awakeawokeawokenbudzić się
becomebecamebecomezostawać
bewas (were)beenbyć
befallbefellbefallenprzytrafić się, zdarzać się
begetbegotbegottenzrodzić, spowodować, wywołać
beginbeganbegunzaczynać sić, rozpocząć
beholdbeheldbeheldujrzeć, zobaczyć, spostrzec
bendbentbentpochylić się
besetbesetbesetdręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
betbet (betted)bet (betted)zakładać się, postawić na coś
bid (II)bidbidlicytować, zaoferować cenę
bidbadebiddenkazać, rozkazać komuś
bitebitbittengryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
bleedbledbledkrwawić, ulatniać się (o gazie)
blowblewblowndmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
bearborebornenosić
buyboughtboughtkupować, nabywać
bindboundboundprzywiązywać, związywać, uwiązywać
breedbredbredhodować
breakbrokebrokentłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
bringbroughtbroughtprzynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zm
buildbuiltbuiltbudować
burnburntburntpalić, parzyć, podpalać, spalać się
burstburstburstrozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
castcastcastrzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
catchcaughtcaughtłapać, złapać, chwycić, złowić
choosechosechosenwybierać, typować
clingclungclungprzylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo
comecamecomeprzychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
cutcutcutkroić, ciąć
dealdealtdealtrozdzielać, dotyczyć, traktować
drivedrovedrivenkierować
digdugdugkopać, poszukiwać
dwelldweltdweltmieszkać
eatateeatenjeść
fallfellfallenupaść, spadać
feedfedfedkarmić, żywić
feelfeltfeltczuć
fitfitfitpasować
fleefledfleduciekać, zbiec
flyflewflownlatać
flingflungflungciskać, rzucać
forbidforbadeforbiddenzakazać
forecastforecastforecastzapowiadać, przepowiadać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
forgetforgotforgottenzapominać, zapomnieć
forsakeforsookforsakenporzucać
fightfoughtfoughtwalczyć
findfoundfoundznaleźć
freezefrozefrozenzamarzać, mrozić
givegavegivendawać
gowentgoneiść
getgotgot (US gotten)dostać
grindgroundgroundmleć, kruszyć
growgrewgrownrosnąć
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
holdheldheldtrzymać
hewhewedhewnrąbać
hidehidhiddenschować, skrywać
hithithituderzyć, uderzać
hanghunghungpowiesić
hurthurthurtranić
keepkeptkepttrzymać, zachować
kneelkneltkneltklęczeć
knitknitknitrobić na drutach
knowknewknownwiedzieć
laylaidlaidkłaść
lielaylainleżeć
leanleantleantpochylać się
leapleaptleaptskakać
learnlearntlearntuczyć się
leadledledprowadzić
leaveleftleftzostawiać, wychodzić
lendlentlentpożyczać
letletletpozwolić
lightlitlitoświetlać, zapalać
loselostlostgubić
makemademaderobić
meanmeantmeantznaczyć, oznaczać
meetmetmetspotkać
mistakemistookmistakenpomylić
mowmowedmownkosić
paypaidpaidpłacić
pleadpled (US)pled (US)błagać
proveprovedproved/proven (US)udowadniać, wykazać
putputputkłaść
quitquitquitzrezygnować
readreadreadczytać
rendrentrentdrzeć
ridridridoczyścić, pozbyć się
rideroderiddenjeździć (np. konno)
riseroserisenrosnąć, wzrastać
runranrunbiec
ringrangrungdzwonić
sitsatsatsiadać, siedzieć
sawsawedsawnpiłować
seesawseenwidzieć
sendsentsentwysyłać
setsetsetnastawić
sewsewedsewnszyć
shakeshookshakentrząść
shedshedshedzrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)
shoeshodshodobuć
shineshoneshoneświecić, pobłyskiwać, lśnić
shearshoreshornstrzyc
shootshotshotstrzelać
showshowedshownpokazywać
shrinkshrankshrunkkurczyć się
shutshutshutzamykać
slayslewslainzabijać, powalać
sleepsleptsleptspać
slideslidslidślizgać się
slitslitslitrozcinać
slingslungslungpodwiesić
smellsmeltsmeltpachnieć
sellsoldsoldsprzedawać
seeksoughtsoughtszukać
sowsowedsownsiać, wysiewać
spitspatspatpluć
speedspedspedspieszyć się, pędzić
spellspeltspeltprzeliterować
spendspentspentspędzać, wydawać
spillspiltspiltrozlewać
splitsplitsplitdzielić, rozdzielać, rozszczepiać
spoilspoiltspoiltpsuć
speakspokespokenmówić
spreadspreadspreadrozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać
springsprangsprungskakać
spinspunspunprząść, wirować, obracać się
stealstolestolenkraść
standstoodstoodstać
strewstrewedstrewnporozrzucać
stridestrodestriddenprzekraczać, kroczyć
strivestrovestrivenusiłować, dążyć do czegoś
strikestruckstruckuderzać
stringstrungstrungnaciągać
stickstuckstuckwtykać, przyklejać
stingstungstungkłuć, użądlić
stinkstankstunkśmierdzieć, cuchnąć
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
sweepsweptsweptzamiatać
swellswelledswollennapuchnąć, nabrzmiewać
swearsworeswornkląć, przeklinać
swimswamswumpływać
swingswungswungkołysać się, machać czymś
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtnauczać
thinkthoughtthoughtmyśleć
thrivethrovethrivendobrze się rozwijać
throwthrewthrownrzucać
thrustthrustthrustdźgać, wbić
telltoldtoldopowiadać
teartoretornrwać, drzeć
treadtrodtroddendeptać, stąpać
wetwetwetzwilżać
wakewokewokenbudzić się
winwonwonwygrać
wearworewornnosić, mieć na sobie
windwoundwoundnawijać, obwijać, zwijać
weavewovewoventkać, wplatać
writewrotewrittenpisać
wringwrungwrungwykręcać, wyciskać
 
  Kopiowanie treści bądź szablonu surowo zabronione !!!  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZyjeSpoX